ฮ่องกง-สิงคโปร์เริ่ม”ทราเวล บับเบิล”เดือนพ.ค.

ฮ่องกงและสิงคโปร์จะเริ่ม “ทราเวล บับเบิล” ในเดือน พ.ค.นี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวระหว่างสองเมืองเดินทางท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องถูกกักตัว ซึ่งตอนแรกเคยทำข้อตกลงนี้กันไว้ตั้งแต่เดือน พ.ย.ปีที่แล้ว แต่ต้องถูกเลื่อนออกไปก่อน

สำนักข่าวเอพี รายงานจากฮ่องกง เมื่อวันที่ 26 เม.ย.ว่า เที่ยวบินเดินทางท่องเที่ยวระหว่างฮ่องกงกับสิงคโปร์ จะเริ่มต้นได้ในวันที่ 26 พ.ค.นี้ โดยนักท่องเที่ยวของทั้งสองเมืองจะไม่ต้องถูกกักตัวตราบเท่าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของ “ทราเวล บับเบิล” การจับคู่เดินทางท่องเที่ยวระหว่างกัน ซึ่งฮ่องกงกับสิงคโปร์ เคยทำข้อตกลงนี้เอาไว้เมื่อเดือน พ.ย.ปีที่แล้ว แต่ก็ต้องถูกเลื่อนออกไปก่อน ไม่กี่วันก่อนถึงกำหนด เพราะฮ่องกงได้ตรวจพบการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโควิด-19

การเปิด “ทราเวล บับเบิล” มีขึ้นเพราะทั้งสิงคโปร์และฮ่องกง ต้องการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กลับคืนมาช่วงการแพร่ระบาดใหญ่ของไวรัส ซึ่งหลายประเทศต้องปิดพรมแดนและลดจำนวนการเดินทางทางเครื่องบิน

ทั้งนี้นักท่องเที่ยวจากฮ่องกงจะต้องได้รับการฉีดวัคซีน 2 สัปดาห์ก่อนเดินทางไปสิงคโปร์ แต่ข้อกำหนดนี้ไม่ได้บังคับใช้กับนักท่องเที่ยวจากสิงคโปร์ที่จะเดินทางไปฮ่องกง และจะต้องใช้เวลา 14 วันอยู่ในแต่ละเมือง ก่อนเดินทางกลับ ซึ่งจะไม่มีการกักตัวในช่วงเวลาดังกล่าวนี้