การรักษาด้วยเรตินอยด์ช่วยผู้ที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรม

นักวิจัยใช้ข้อมูลที่สร้างขึ้นจากผู้ป่วยและหนูที่มีการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมสำหรับโรค อัชเชอร์ซินโดรม จัดทำเอกสารประวัติธรรมชาติของความบกพร่องทางการมองเห็นในผู้ป่วย และระบุกลไกของเซลล์ที่อยู่เบื้องหลังการสูญเสียการมองเห็นแบบก้าวหน้า การประเมินการรักษาที่คล้ายคลึงกันควรได้รับการพิจารณาในผู้ที่มีอาการ อัชเชอร์

เพื่อดูว่าการรักษานี้อาจชะลอการสูญเสียการมองเห็น อัชเชอร์ซินโดรม ทำให้เกิดอาการหูหนวก สูญเสียการมองเห็นแบบก้าวหน้า และปัญหาเรื่องการทรงตัว ในบรรดาชาวยิวอาซเกนาซี มีโอกาส 2% ที่แต่ละคนจะเป็นพาหะของการกลายพันธุ์ Usher syndrome type 1F ซึ่งคิดเป็นประมาณ 60% ของกรณี Usher syndrome ประเภท 1 ไม่มีการรักษาที่ได้รับการอนุมัติเพื่อป้องกันการสูญเสียการมองเห็นหรือฟื้นฟูการมองเห็นในผู้ที่มีอาการ Usher